Kevadkool 2011, fotod Viire Pajuste
Kevadkool 2012, Aja ja looduse lood

Kevadkool on Tartu Ülikooli arheoloogia magistrantide korraldatav kahepäevane interdistsiplinaarne seminar, kus kokku saavad erinevate erialade tudengid, teadlased ja õppejõud.  Kui varasemalt on kevadkoolis ühisosa otsitud teiste seas nii ajaloolaste, etnoloogide, geograafide, usunditeadlaste kui ajakirjanikega, siis sel aastal, järjekorras juba IX kevadkoolis, on koostööpartneriks bioloogid.


Arheoloogia ja bioloogia kevadkooli eesmärgiks on toetada teadusalast kontakti arheoloogide ja bioloogide vahel, laiendada arusaama mõlema teadusala meetoditest, uurimistulemustest ja nende vastastikustest rakendamisvõimalustest. Tänavused ettekanded keskenduvad erinevatele loodusteaduslikele meetoditele, mille abil on võimalik uurida inimkonna kaugemat minevikku ning erinevatele bioloogilistele protsessidele  inimese, loomastiku ja taimestiku arengus.


Osalema ootame nii arheolooge, biolooge kui muidu huvilisi. Kohtade arv on piiratud, seega huvilised, kiirustage!