Lingid

Arheoloogia Tartu Ülikoolis;
http://www.arheo.ut.ee/wp/ 

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut;
http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=4323 

Kevadkool 2011, Ülemaks kui hõbevara...;
http://www.kevadkool2011.edicypages.com/