Toetajad


Eesti Kultuurkapital
http://www.kulka.ee/ 

Hasartmängumaksu Nõukogu 
http://www.hmn.ee/MTÜ Arheopolis

http://arheopolis.edicypages.com/et Tea Kirjastus

http://www.tea.ee/ Kirjastus AVITA

http://www.avita.ee/ 


Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaani fond